Designers Unite, Portugal, 2019

Kunskapsöverföring, designstilar och kod. Skönt att mötas på varmare breddgrader och sätta upp riktlinjerna för kommande Designers Unite- festligheter för oss alla i designcommunityn. 

Vi fick även testa och känna på Snowfire Magnet. Den nya plattformen som vi rullar ut till hösten 2020. Några dagar av fantastiskt mys och mathäng och blandande av kulturella stilar länder emellan. Hur ser design ut i Spanien, Portugal?