Laravel på Agendan

På Snowfire HQ:s tak hölls den första Laravel-meetupen i Stockholm. 

Lauhakari Mikko höll ett seminarium om nyheterna i Laravel 5 och Niklas Modess gick igenom Laravels IoC container. Det här är starten och fler Laravel Meetups följer. Skön stämning med många frågor på agendan och det blev sent innan vi stängde för kvällen.