Lyssna till din hemsida - den har mycket att säga

Varje gång en person besöker din hemsida samlas det information om var besökaren kommer ifrån, vad den gör, vart den tar vägen och mycket mer.

All information som samlas skapar statistik över vad som händer på din hemsida, statistik som om den används rätt är en enorm tillgång. Det finns många system för att samla in denna information, det vanligaste verktyget är Google Analytics. Vad statistiken betyder och hur du kan göra något med den ska jag berätta om i detta inlägg.

Flest är bäst, eller?

Att din hemsida har haft tusen unika besökare behöver egentligen inte betyda så mycket. Jag brukar ofta prata med mina kunder om kvalitén på besöken. En besökare som kom in på hemsidan men direkt försvann därifrån ger en siffra i statistiken men egentligen inget mer. En besökare som har bläddrat runt på flera sidor, stannat länge och läst din information och sedan kanske kontaktat dig via ett formulär ger också en siffra i statistiken över antal besök men en hel hög annan statistik som är betydligt mycket mer intressant.


Att få många besökare till din hemsida är inte jättesvårt. Det som är utmaningen är att få de att stanna kvar och göra det du vill att de ska göra. Har din hemsida många besökare som vänder i dörren innehåller den förmodligen inte det som besökaren förväntat sig. Det gäller att få kvalité på besöken på din hemsida. Statistiken speglar nämligen hur bra din hemsida är. En hemsida där besökarna stannar länge, är inne på många sidor och gör det du vill att de ska göra är en bra hemsida.

Vad betyder statistiken på Google?

Det finns vissa tal som på ett enkelt sätt berättar för dig om kvalitén på besöken på din hemsida. Här är några värden att hålla koll på:

Antal nya/gamla besökare
Detta brukar ofta visas som ett cirkeldiagram, och visar hur många av dina besökare som besöker din hemsida för första gången. Detta är en information som är bra eller dåligt beroende på vad din hemsida har för syfte. Att ha stor andel återkommande besökare tyder på att din hemsida hade något av värde att återkomma till, vilket oftast är ett bra tecken.

Genomsnittstid per session
Hur länge en besökare varit på din sida är ett värde som berättar mycket men inte allt. Att en besökare spenderar lång tid på din hemsida är ett bevis på att hemsidan innehöll något värt att se/läsa/fundera över. Dock kan denna statistik förstöras något om några få besökare spenderar väldigt lång tid på sidan. Alternativt om väldigt många spenderar väldigt kort tid på sidan. Informationen om genomsnittstiden på hela din hemsida säger mycket, men det kan vara värt att även kolla på genomsnittstiden på varje unik sida. Finns det kanske några sidor där dina besökare stannar extra länge?

Sidor per session
Stannar dina besökare på startsidan eller letar de sig vidare? Sidor per session berättar hur många undersidor besökarna hittar till. Detta berättar för dig om dina besökare har lätt att hitta i hemsidans meny, om länkarna har ett namn som gör att man inte klickar på dem, eller kan det vara så att all information värd att veta finns på startsidan? Om det är så att dina besökare är inne på många av dina sidor men tiden på varje sida är väldigt kort kanske det är så att de letar runt men inte hittar det de söker.


Avisningsfrekvens
Detta är en siffra som gärna ska vara så låg som möjligt. Avvisningsfrekvensen är antalet besök som bara skett på en enda sida. Alltså när en person lämnat din hemsida från samma sida de kom in på. Det som är mest intressant här är hur stor den siffran är på de sidor de flesta kommer in till vilket oftast är startsidan.


Alla besök är inte äkta

Tyvärr är inte all statistik som visas riktiga besökare. En allt större del av den trafik som syns i statistiken kommer från tvivelaktiga ställen som genom robotsystem skickar trafik till sidor över hela världen. Detta är inget att oroa sig för när du har en sida gjord via ett säkert system (t.ex. Snowfire), dock ställer det till sig lite när man ska titta på statistiken. Dessa besök är oftast trafik som vänder i dörren och därför ger ett besök i statistiken men 0,0 sekunder i besökstid på hemsidan. Det finns sätt att sålla bort den här typen av trafik från statistiken, men med tanke på att den finns så är det extra viktigt att titta på fler värden än bara antalet besök.


Lyssna till din hemsida

Det finns mycket din hemsida kan berätta för dig om vad som händer på den. Däremot är all information inte av värde för de flesta hemsideägare. Jag skulle vilja rekommendera alla att göra likt det många av mina kunder gör dvs att låta någon som kan det här, analysera hemsidan någongång emellanåt. När en analys är gjord får du som hemsideadministratör en åtgärdsplan för vad som eventuellt behöver åtgärdas men också en bild över vad din hemsida ger dig och ditt företag.

Photo: Ryan McGuire

Carl Netz är en av delägarna i kommunikationsbyrån Beegleton i Norrköping som arbetar med små och medelstora företags kommunikation och marknadsföring. Carl har gett sig själv titeln Reflektör i brist på en annan titel som beskriver vad han gör om dagarna, men det handlar till stor del om webbutveckling, grafisk design och att reflektera över sina kunders marknadsföring.