Med passion för design

God design är varken fluff eller något ”man strösslar på”. God design kan vara skillnaden mellan att synas och bli en I mängden

Under de år jag arbetat som designer har jag mött många olika kunder som varit olika mottagliga för ”design”. Design kan ibland ses som pynt eller trams. Onödigt tingeltangel utan egentlig nytta, eller för att citera trafikmagasinets ikon Christer Glenning, är design något man kan ”drabbas av”

Det finns också de som inser nyttan med design och som är kunniga nog att själva designa, kanske en logotyp, eller som har en systerdotter eller ekonomiansvarig som ”var duktig att måla i skolan” och som får till uppgift att hjälpa till. I många fall låter man sina nära och kära, vänner och bekanta att stå smakråd eller testpanel för egenhändigt utformade broschyrer eller hemsidor. Något som kan leda till att man missar viktig feedback och synpunkter.

God design skapar igenkänning, starka varumärken och konkurrensfördelar

 För att skapa god design krävs det erfarenhet och kunskap om målgruppen som designen är till för. Att vara lyhörd och ge avkall på personligt tycke och smak för att hitta det rätta uttrycket är A och O för en lyckad profilsatsning.

Design är mycket mer än färg och form. Det handlar också om innehåll, ytor, flöden och strukturer. Med hjälp av design kan man skapa upplevelser, sprida relevant information och bana väg för nya kunder. God design leder vanligtvis också till fler affärer, stolta medarbetare och högre vinst. Design är i många fall lika viktigt för ett företag som stark försäljning och ekonomisk planering. Som designer måste man vara ärlig mot sin uppdragsgivare även om det kan innebära att råda till att skapa nytt istället för att behålla gammalt som känns inarbetat och tryggt.

Inför ett uppdrag behöver man göra en grundlig analys av marknad, förutsättningar och inte minst behov. Som designer spelar det mindre roll om företaget är stort eller litet, om det är nytt eller gammalt. Det är när man skapat en hemsida eller logotyp som uppdragsgivaren tar till sig och stolt ställer sig bakom som man som designer blir glad. Eller när man genom sin design gett en företagare ny energi och kraft till att öka sin försäljning.

Det är det som driver mig i min passion för design.

Photo: Ryan McGuire

Anders Lierud, på Stockholmsbaserade Trent drivs av att skapa just god design och leverera kvalitet framför kvantitet. Han har sedan 1998 arbetat som designer med både tryckta och digitala medier med kunder både i och utanför Sverige. Idag arbetar Anders främst med att skapa kloka hemsidor och designa logotyper.