På tröskeln till en ny era...

Ledande experter i robotik, filosofi och ekonomi belyser robotarnas genombrott tillsammans med politiker och arbetsmarknadens parter.

På allt fler områden tar maskinerna plats jämte oss. Vad innebär det för människan, samhället och våra arbeten? Behöver vi ompröva arbetslinjen eller är robotiseringen kanske en ny industriell revolution, som kommer att skapa många nya arbetstillfällen?


Plats: Clarion hotell
Till eventet

Teknik: Snowfires eventplattform där man kan följa personer under tid och handha flera event samtidigt.