Så här växer och underhåller du en community

Möt Ulrica Gellerstedt Witsch som i sin roll som Kommunikationansvarig på branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och Science Parks (SISP), kommunicerar med en stor medlemsskara. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 72 000 sysselsatta*. Det här är hennes vardag.

Vad innebär det att vara kommunikationsansvarig på SISP?

Mitt uppdrag är att tala om vad SISP* gör och kommunicera det externt för vår omvärld men även för våra medlemmar. För oss är det viktigt att jobba nära våra medlemmar. 

Berätta lite mer om hur du jobbar?

Jag jobbar brett med att bland annat ta fram kommunikation till våra olika projekt, se till att våra medlemmar får viktig och relevant information, driva SISPs nätverk för kommunikatörer men även att jobba strategiskt och långsiktigt med SISPs varumärke.

När det gäller vilka vi vill nå har vi lite olika strategier, här är också innehållet avgörande. När det till exempel handlar om att marknadsföra våra event så gör vi detta via hemsidan och i sociala medier – främst på Linkedin. Där lägger vi just nu mest krut på vårt största event – Sveriges Innovationsriksdag**. 

När det istället gäller medlemmarna så använder vi oss av nyhetsbrev som går varannan vecka eller våra interna Facebookgrupper där medlemmar är indelade efter yrkeskategorier som affärsutvecklare, kommunikatörer, verksamhetsledare osv. Något som jag uppskattar är att vår hemsida hänger ihop med eventen, nyhetsbrev och medlemslistor, att allt finns på samma ställe. Det är en bra lösning.

Den personliga kontakten är det viktigaste

När det är viktigt att vi får med specifika personer till våra event då bjuder vi ofta in via mail. Som exempel jobbade vi i höstas med att ta fram en internationell strategi, ett arbete där det är viktigt att ha medlemmarna med. Då skickade projektledaren ut mail personligen vilket gjorde att uppslutningen blev väldigt hög och arbetet väl förankrat hos medlemmarna. 

Vi är som sagt en branschförening och det brukar vara väldigt lätt att få med oss våra medlemmar. Min roll är att se vilken kommunikation som behövs i olika projektet utifrån krav som finns samt vilka mål som ska uppnås.

Jobba smart med de resurser vi har

En stor utmaning för oss är att vår bransch är extremt komplex och det är en utmaning att förklara vad vi och våra medlemmar gör. Sedan är vi också en ganska liten branschförening och då gäller det att jobba smart med de resurser vi har och att de verktyg vi jobbar med fungerar smidigt och underlättar i vardagen.

Det kan vara att underhålla våra listor som vi skickar ut via Snowfire. Det är många medlemmar som vi skall hålla ordning på och hålla uppdaterade. Vilka har börjat och vilka har slutat hos våra medlemmar, vilka ska med i vårt nyhetsbrev. Här gäller det att tekniken funkar. Det är så mycket information och det gäller att hålla allt relevant.

Skräddarsydd hemsida

Vår hemsida är upplagd efter en struktur som vi själva har skapat. Det kan vara nyheter som våra medlemmar, finansiärer och stakeholders behöver få veta. Vi bloggar våra nyheter och tänker att det ska vara lätt att hitta om oss, våra projekt, våra medlemmar och vad som är aktuellt just nu. Vi kör alla event via vår hemsida och de läggs upp av vår eventmanager, så vi samarbetar på sidan. 

Medlemslistan på en karta

På hemsidan har vi också all information om våra medlemmar med undersidor till varje medlem. Om just medlemmar får vi ganska ofta frågor, och med anledning av GDPR så är det bra att kunna hänvisa till hemsidan där det finns kontaktuppgifter till alla medlemmar. Genom att hovra namnet på medlemmen går det dessutom att se vart i Sverige den finns. Här skulle jag dock vilja få markeringen på kartan tydligare.

Social media

Vi arbetar för att skilja på hemsida och våra sociala medier. Vi bloggar ut våra nyheter i format som är anpassade för sociala medier och länkade till blogginläggen på hemsidan för att skapa mer trafik dit. En utmaning i detta när man inte har ett stort team är att vara närvarande i flera kanaler. När det kommer till sociala medier har vi främst valt att fokusera på, Linkedin, men vi använder också Facebook och Instagram vid vissa tillfällen. 

Det skapas många event under ett år

Något som känns kul är att jobba i er nya plattform Magnet. Det är lätt att jobba med blocken och få en snygg struktur och det är enkelt att jobba tillsammans. Jag kan bjuda in medarbetare som direkt eller efter en kort genomgång förstår hur sidan fungerar och vad som ska göras. Jag måste säga att här upplever jag skillnad på Snowfire jämfört med andra eventplattformar som vi har provat.

Vårt största event är Sveriges innovationsriksdag (SIR)**. som i år är hålls i Sundsvall 17-19 maj. Det som jag uppskattar med lösningen vi har genom er är att vi varje år kan bygga eventet på webben som vi själva vill och på så sätt också utvecklar varumärket SIR över tid. 

Något som vi fick till för i år som vi verkligen uppskattar är att genom SJ få en widget vi enkelt kunde lägga in på hemsidan för att kunna boka tågbiljett direkt. Det känns proffsigt och genomarbetat. 

Vad är dina bästa råd till andra som precis som du ansvarar för att bygga och underhålla en community? 

Innan du startar - gör grovjobbet, gör en strategi för vad du vill åstadkomma och hur det ska genomföras:

  1. Skriv ner vad målet är för hemsidan – vad vill du uppnå?
  2. Definiera dina målgrupp/målgrupper - vilka är det du vill nå? Skriv ner dessa och begränsa antalet. (vi har tex identifierat medlemmar, finansiärer)
  3. Gör en strategi över vad som ska visas på hemsidan och varför det läggs upp 

Hur tycker du att det har fungerat att arbeta i Snowfire?

Jag uppskattar att allt är på samma ställe, att allting hänger ihop; hemsida, event, nyhetsbrev och våra medlemslistor. Jag skulle rekommendera Snowfire till andra, speciellt Magnet. Den är enkel att använda, svårt att göra fel och det är enkelt att göra snyggt.

Vad är det bästa med att ha webbsidan via Snowfire?

Jag uppskattar att ni lär känna mig som kund. Jag gillar vår långsiktiga relation, det blir personligt och nära. Behöver jag snabbt hjälp så får jag det via supporten i Snowfire. När jag hör av mig så vet ni vem jag är och förstår vad jag menar.

*SISP
Swedish Incubators & Science Parks är en branschförening med nationell täckning. SISPs medlemmar har över 5 000 företag med 72 000 anställda. Fokus är tillväxt i kunskapsbaserade företag. SISPs 65 medlemmar driver mer än 70 kreativa miljöer, erbjuder affärsutveckling, arbetar med kluster, industriella projektutvecklingsarenor, såddkapitalfonder och har nära samarbeten med industri, offentlig sektor, universitet och institut.

**Sveriges Innovationsriksdag - Mötesplatsen för regional, nationell och global innovation. Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation.