Firecode Session #1

Här finns en inspelning från vår första session. Tyvärr är kvalitén på inspelningen lite låg. Det får vi ordna till nästa session.

Här är koden till blocket vi arbetade med