Redirecta länkar och ta med länkkraften till din nya sida

Vad är 301 redirect?

När du byter till en ny plattform (t ex. från Wordpress till Snowfire 😉)
behöver du tala om för Google att ditt innehåll byter adress och att du vill vidarebefordra dina länkar till denna nya adress. 

Det är här 301 redirects kommer in i bilden. När du använder dig av 301 redirect så tar du med dig din gamla länkkraft och SEO till din nya URL och den länkkraft som din domän har upparbetat över tid följer med.

Site: - hitta alla länkar till er sida

Skriv in site:dindomän.se i länkfönstret på din browser. Här får du en förteckning över alla länkar som länkar till din domän. Testa om de länkar direkt till din nya sajt. 

Om länken mot förmodan inte gör det så är det troligtvis så att just den sidan som länken ska gå till är borttagen eller har bytt namn vid flytten. Länken går då till en 301 (därav namnet). De är dessa länkar som har tappat sin adress som du vill ta med över till din nya sida. 

Gör så här för att redirecta länkar som har tappat sin adress till den nya sidan

  • I inloggat läge - skriv in a;account/redirects efter https://dindomän/ . Hela strängen blir så då så här: https://dindomän/a;account/redirects
  • Du kommer då in på er sida: Add redirect
  • Här kan du via "Från och Till "flytta länkar
  • Typ: välj permanent 301