E-post

Om du köpt en domän via Snowfire finns följande alternativ för få en e-postadress i formatet [email protected]än.se

Variant A - Forward

Alla mail som skickas till [email protected]än.se vidarebefordras automatiskt till din nuvarande e-postadress.

Antal e-postadresser: 20 st
Engångsavgift: 950 kr 
Årsavgift: 100 kr 

Variant B - Google Mail (Gmail)

E-post kopplas via Google så man kan logga in på www.gmail.com med [email protected]än.se och läsa/skicka e-post. Det går också att ladda hem och läsa/skicka mail i en iPhone eller Android.

Reflx i Snowfire-communityn hjälper till att sätta upp och komma igång med Google Mail. Läs mer (PDF)

Engångsavgift: 1 750 kr
Månadsavgift: €4 (ca 40 kr)